Regulamin oddania sukni do sprzedaży komisowej

I – Ustalenia wstępne

 1. BLANCA Salon i Komis Sukien Ślubnych (zwany dalej „Komisem”) prowadzony jest przez przedsiębiorcę Anetę Wełnę, ul. Bracka 4, 32-700 Bochnia w Polsce, NIP 8681163775.
 2. Niniejszy Regulamin opublikowany jest w celu określenia zasad przyjęcia używanej sukni ślubnej klienta (zwanego dalej „Komitentem”) przez Komis.
 3. Warunkiem zawarcia umowy przyjęcia sukni do sprzedaży komisowej jest akceptacja regulaminu. Regulamin jest integralną częścią umowy.
 4. Dane kontaktowe Komisu są jawne. Adres korespondencyjny: BLANCA Salon i Komis Sukien Ślubnych, Bracka 4, 32-700 Bochnia, adres e-mail: blancasuknieslubne@gmail.com

II – Zasady przyjęcia do sprzedaży komisowej

 1. Komis zastrzega sobie prawo wyboru sukni przyjętej do sprzedaży komisowej.
 2. Do komisowej sprzedaży przyjmowane są suknie czyste, nieuszkodzone i w dobrym stanie. Jeżeli suknia ślubna posiada uszkodzenie, które można naprawić, jest ona przyjmowana z dodatkową odpowiednią opłatą pokrywającą koszty jej naprawy.
 3. Minimalny okres pozostawienia sukni w sprzedaży komisowej to trzy miesiące.
 4. Do komisu przyjmowane są suknie salonowe nie starsze niż okres dwóch ostatnich sezonów.
 5. Jednorazowa, bezzwrotna opłata komisowa wynosi 120 zł (tj. 40 zł za jeden miesiąc) i jest pobierana w dniu podpisania umowy.
 6. Należność dla Komitenta ustala się po indywidualnej wycenie sukni. Wpływ na ustalenie należności ma rok uszycia sukni, firma produkująca, kolor, i inne, jednak jest to nie więcej niż 40% początkowej wartości sukni. Ustalając cenę sprzedaży Komis dolicza wysokość podatku oraz marży za sprzedaż.
 7. W przypadku, kiedy suknia pozostawiona do komisowej sprzedaży jest zadatkowana, Komitent nie może rozwiązać umowy komisowej i żądać wydania przedmiotu sprzedaży.

III – PROCEDURA PO SPRZEDAŻY LUB BRAKU SPRZEDAŻY KOMISOWEJ

 1. Komis ma obowiązek poinformować Komitenta o udanej sprzedaży przedmiotu komisowego w celu umówienia spotkania, na którym ustalona wcześniej należność za sprzedaż zostanie wypłacona.
 2. Należność dla Komitenta zostanie wypłacona, gdy kupno sukni pozostawionej do komisowej sprzedaży zostanie opłacone w całości przez nowego nabywcę.
 3. Za ewentualne zabrudzenia (szminka, fluid, puder, kurz…) powstałe podczas eksponowania oraz mierzenia przedmiotu sprzedaży potencjalnym nabywcom, Komis nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Po upływie okresu kończącego umowę komisową, jeśli przedmiot komisowy nie był zadatkowany, Komitent ma 14 dni na odebranie przedmiotu pozostawianego do sprzedaży lub przedłużenie umowy komisowej o kolejne trzy miesiące. Po upływie tego terminu, będzie pobierana opłata za składowanie w wysokości 10 zł za każdy następny dzień.
 5. Przedmiot sprzedaży nieodebrany w terminie wymienionym w pkt. III.4, będzie składowany pół roku od daty kończącej umowę komisową. Po tym terminie będzie on niszczony bez powiadomienia Komitenta o tym fakcie.